Информациялық-жәмийетлик сайт


Ашық сабақ гүллер байрамына уласты

12 мар 2020
Ашық сабақ гүллер байрамына уласты
11-март күни Пайтахтымыздағы 32-санлы улыўма билим бериў мектебинде Биология пән айлығына арналған семинар өткерилди. Семинарда үлгили ашық сабақ шөлкемлестирип, онда усы мектептиң биология пән муғаллиги Роза Байниязова өтти. 6-7 классларда өткерилген ашық сабақларда Республикамыздың 30 дан аслам мектеплеринен келген пән муғаллимлери қатнасты. Көп жыллық тәжирийбеге ийе, пән муғаллими Роза Байниязованың сабақ өтиў процеси көпшиликте қызығыўшылық оятты. Заман талабына сай оқытыў методлары менен бирге, өзиниң оқытыў шеберлиги сабақ барысында оқыўшылардың ҳәр тәреплеме сабаққа белсене қатнасып отырғаны арқалы көринип турды. Соның менен бирге ашық сабақ мийманларда да үлкен тәсир қалдырды. Әсиресе, темаға сәйкес таярланған көргизбе қураллары оқыўшыларға сабақ еле де қызықлы ҳәм түсиникли болыўы ушын хызмет етеди.
Буннан соң пән айлық шеңберинде мектепте «Гүллер байрамы» шөлкемлестирилди. Байрамға мектеп оқыўшылары өзлери үйинде өсирип атырған ҳәр түрли гүллерин алып келип, жыйналғанларға гүл өсириўдиң пайдалы тәреплери ҳәм жоллары ҳаққында түсиник берди. Оқыў семинары гүллер байрамына уласып жыйналғанларда үлкен тәсир қалдырды. Әлбетте, бундай илажлардың өткерилиўи жас әўладтың ана-тәбиятқа сүйиспеншилигин арттырып, қоршаған орталықты асырап-абайлаўға ийтермелейди.
Зульфия Мамбетниязова, Нөкис районы ХББ не қараслы 12-санлы мектептиң биология пән муғаллими.
Ашық сабақ гүллер байрамына уласты
Ашық сабақ гүллер байрамына уласты
Көрилди: 300

Сондай-ақ:

Мектеп билимлендириўиндеги кемшиликлер үйренилди, әҳмийетли ўазыйпалар белг ...

Мектеп билимлендириўиндеги кемшиликлер үйренилди, әҳмийетли ўазыйпалар белг ...

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 2-март күни халық билимлендириў системасындағы әҳмийетли ўазыйпалар мәселесине арналған жыйналыс өткерди.
12-мектепте химия, физика ҳәм биология нәп айлығы өткерилди

12-мектепте химия, физика ҳәм биология нәп айлығы өткерилди

Нөкис районы ХББ не қараслы 12-санлы мектепте 4-март күни тәбийғый пәнлер метод бирлеспеси химия, физика ҳәм биология пән айлығы шөлкемлестирилди. Пән
Жойбар Шоманайда даўам етпекте

Жойбар Шоманайда даўам етпекте

Өзбекстан мәмлекетлик дене тәрбиясы ҳәм спорт университети Нөкис филиалы «Арал» спорт клубы тәрепинен Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы жәмийетлик
КӨП ИЗЛЕНИЎГЕ, ЕРКИН ДӨРЕТИЎШИЛИККЕ  ҮНДЕЙДИ

КӨП ИЗЛЕНИЎГЕ, ЕРКИН ДӨРЕТИЎШИЛИККЕ ҮНДЕЙДИ

Журтбасшымыз Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатында ҳәр бир тараўда алып барылған илажлар, ерисилген нәтийжелер, пайда болған машқалаларды атап өтиў менен бирге
САНЛЫ ЭКОНОМИКА ҲӘМ САЛЫҚ ТАРАЎЫ

САНЛЫ ЭКОНОМИКА ҲӘМ САЛЫҚ ТАРАЎЫ

Хабарыңыз бар, мәмлекетимиз Президенти Шавкат Мирзиёевтиң Олий Мажлис палаталарына жоллаған Мүрәжатында «2020-жыл – Илим-мәрипат ҳәм санлы экономиканы
Социаллық тармақларда
facebook telegram

ВХОД НА САЙТ