Информациялық-жәмийетлик сайт


MAKAN.UZ ҲӘЗИЛИНЕ ЖУЎАП

02 мар 2020
MAKAN.UZ  ҲӘЗИЛИНЕ ЖУЎАП
Усы жылдың 29-февраль сәнесинде makan.uz сайтының телеграмм каналында күн ҳәзили рубрикасы менен жәрияланған фотосүўретлер ҳәрбир мойнақлының кеўлин қабартып атыр. Ҳәзирги күнде районда кең көлемли абаданластырыў ислери алып барылып атырғаны ҳешкимге сыр емес. «Түнди-түн, күнди-күн» демей, аймақтың ҳәрбир қарыс жерин абат етиўге ҳәрекет етип атырған район турғынлары буны ҳәзил сыпатында қабыл етип атырған жоқ.
Мойнақ халқы тазалыққа, азадалыққа үйренген халық. Бәҳәр басланыўы менен дерлик көпшилик шаңарақлар турақ жайларында оңлаў ислерин әмелге асырады. Үйден баслап қора, дәрўаза, кетек, тандыр, ошақ…бәрин-бәрин ағартып, қара, күйе ҳәм дақлардан бир тазаланып алады. Бүгинги Арал дағдарысы бәршеге мәлим. Ең көп жәбир көрип атырған аймақ Мойнақ районы есапланады. Көтерилген шаң-тозаңларды жуўыў мақсетинде де ҳәктен өнимли пайдаланылады.
Тандыр-пандырға келсек, шайыр Гүлистан Даўлетованың авторлығында жазылған «Мойнақ - нәлден нәрўан алған босағам» темасындағы дөретиўшилиги орын алған. Онда район халқының күтә жоқары мәдениятлы халық екенлигин айта отырып, «үйинде бир шелек ҳәги щёткасы менен ошағының жанында бәрҳә тайын турады. Ошаққа от жағылғаннан соң сирә да сыртқа дүт урып ошақтың қапталлары күйе болады. Соны күнде қазан-табақ жуўғандай ҳәклеп таслаўды үрдис еткен», деп тәрийп берген.
Абаданластырыў хызметкерлери ҳәк серпиўши үскенени ҳәк тасы қалдықларынан тазалап, оны суў менен шайғаннан соң топланған ҳәк суўын жердиң топырақ қатламына төгип тасламастан жыңғыл ҳәм қамыс қораларға себиўди мақул көрген.
P.S. Солай екен, мейли тандыр ҳәкленсин, мейли жарты дийўал ҳәкленсин, мейли шом ҳәкленсин ҳәрбир ўатанласымыздың мийнети қәдирлениўи лазым. Олар ҳеш нәрсеге зыян жеткерип ямаса бүлдирип атырғаны жоқ.
Усы орында, Бәршени Арал бойы әтирапында «жасыл қапламалар» пайда етиўге, абаданластырыў жумысларына өз үлеслерин қосып белсене қатнасып қалыўына шақырамыз.
(Makan.uz телеграмм каналында келтирилген фотосүўреттеги қағаз услап турған пуқараның абаданластырыў жумысларына қатнасы жоқ. Ол кадастр хызметкери болып, өзине тийисли ўазыйпасын атқарыў ўақтында объективке түсип, кадрдың әўметли шығыўына қатнасып қалған).

Мойнақ районы ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети.
MAKAN.UZ  ҲӘЗИЛИНЕ ЖУЎАП
Көрилди: 297

Сондай-ақ:

Жас илимпаз Арал бойы аймағында егилип атырған 500 гектар майдандағы сексеў ...

Жас илимпаз Арал бойы аймағында егилип атырған 500 гектар майдандағы сексеў ...

ӨзР Инновациялық раўажланыў министриниң орынбасары О.Тўйчиев ӨзР Илимлер академиясы Улыўмалық ҳәм органикалық емес химия институтының жас илимпазлары менен
ЕСАПЛАҒЫШЛАРДЫ ТЕКСЕРИЎДЕН ӨТКЕРИЎДИҢ ЖАҢА ТӘРТИБИ

ЕСАПЛАҒЫШЛАРДЫ ТЕКСЕРИЎДЕН ӨТКЕРИЎДИҢ ЖАҢА ТӘРТИБИ

Өзбекстанда 2019-жыл 1-ноябрьден енгизидген коммунал өнимлерди тутыныўды есапқа алыў есаплағышын тексериўден өткериў бойынша орнатылған жаңа тәртип көпшиликке
ДӘРИНИҢ ҚУТЫСЫ НЕГЕ КЕРЕК?

ДӘРИНИҢ ҚУТЫСЫ НЕГЕ КЕРЕК?

Ҳәмиледарлық дәўиримде азмаз наўқасланып, емлеўханаға жатыўыма туўра келди. Көпшилик болажақ аналар сыяқлы мен де республикалық туўыў үйиниң патология
КӨП ИЗЛЕНИЎГЕ, ЕРКИН ДӨРЕТИЎШИЛИККЕ  ҮНДЕЙДИ

КӨП ИЗЛЕНИЎГЕ, ЕРКИН ДӨРЕТИЎШИЛИККЕ ҮНДЕЙДИ

Журтбасшымыз Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатында ҳәр бир тараўда алып барылған илажлар, ерисилген нәтийжелер, пайда болған машқалаларды атап өтиў менен бирге
САНЛЫ ЭКОНОМИКА ҲӘМ САЛЫҚ ТАРАЎЫ

САНЛЫ ЭКОНОМИКА ҲӘМ САЛЫҚ ТАРАЎЫ

Хабарыңыз бар, мәмлекетимиз Президенти Шавкат Мирзиёевтиң Олий Мажлис палаталарына жоллаған Мүрәжатында «2020-жыл – Илим-мәрипат ҳәм санлы экономиканы
Социаллық тармақларда
facebook telegram

ВХОД НА САЙТ