Информациялық-жәмийетлик сайт


Ўатан- шаңарақтан басланады

29 авг 2020
Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Ҳаял-қызлар кеңеси тәрепинен Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 29 жыллығы алдынан “Сен –қүдирет дәреги, бахыт мәканы, жанажан Өзбекстан!” сүрени тийкарында «Ўатан-шаңарақтан басланады» атамасында онлайн конференция болып өтти.
Ўатан- шаңарақтан басланады
Илажда шаңарақлардың бекемлиги, жас шаңарақлар арасында ажырасыўлардың алдын алыў, шаңарақлардың беккемлигин сақлаўда саламат турмыс тәризине әмел етиў, шаңарақлардың беккемлигин тәмийнинлеўде ҳаял-қызлардың орны, шаңарақларда миллий қәдириятларды үгит-нәсиятлаў ҳәм китап оқыў мәденияты арқалы шаңарақлардың беккемлигин тәмийинлеў мәселелери бойынша баянатлар исленди.
Конференцияда Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақларды қоллап-қуўатлаў министриниң ҳаял-қызлардың жәмийетлик-сиясий белсендилигин арттырыў бойынша 1-орынбасары, Халық депутатлары Әмиўдәрья районлық Кеңеси депутаты М.Ахмедова “Беккем шаңарақ-жәмийет таянышы“, Республикалық Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы Қарақалпақстан Республикасы бөлими баслығы Қ.Юсупов “Шаңарақлардың беккемлиги ҳәм перзент тәрбиясында китаптың әҳмийети“, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети доценти, тарийх илимлериниң кандидаты Г.Туреева “Шаңарақта миллий қәдириятларды үгит-нәсиятлаўда ҳаял-қызлардың тутқан орны” Республикалық балалар көп тармақлы медицина орайы бас шыпакери, Халық депутатлары Қоңырат районлық Кеңеси депутаты А.Маткаримова “Шаңараклардың беккемлигинде репродуктив саламатлыктың әҳмийети”, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Нызамшылық палатасы жанындағы “Жаслар парламенти” баслығы орынбасары Ш.Жолдасова, «Жас шаңарақларды қоллап -қуўатлаў ҳәм беккемлигин тәмийинлеўде жаслар парламенти алдында турған ўазыйпалар» атамаларында баянатлары менен қатнасты.
Ўатан- шаңарақтан басланады
Мәмлекетимизде ғәрезсизлик жылларында ҳаял-қызлардың ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаў, олардың ҳуқықый, сиясий ҳәм экономикалық билимлерин еле де беккемлеў мәселесине үлкен итибар қаратылмақта. Ҳаял-қызлардың шаңарақ ҳәм жәмийеттеги ролин арттырыў, ҳуқықый мәдениятын жетилистириў мәмлекетлик сиясатының баслы бағдарына айланды.
Ҳақыйқатында да, мәмлекетимизде ҳаял-қызларға тийисли мәмлекетлик сиясатының турмысқа изшиллик пенен енгизилип атырғаны бул бағдардағы реформалар көлемин және де асырып, ҳаял-қызлардың мәмлекет ҳәм жәмийет басқарыўындағы қатнасын кеңейтпекте. Бул бойынша қабыл етилип атырған норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер болса олардың өз ҳуқықларын аңлаўы, мәплерин жүзеге шығарыўында әҳмийетли бағдарлама болмақта.
Шаңарақ-әзел-әзелден муқаддес қорған болып есапланған. Инсан шаңарақта дүньяға келеди, ержетеди. Ең дәслеп шаңарақ беккем, тыныш болса жәмийет турақлы болады, өсип киятырған перзентлер ҳәр тәреплеме раўажланыўына шәраят жаратылады.
Ғәрезсизликтиң дәслепки күнлеринен баслап шаңарақтың жәмийетте тутқан орнын еледе арттырыў, ҳуқықый, социаллық, экономикалық, руўхый-тәрбиялық жақтан қоллап-қуўатлаў, шаңарақта медициналық мәдениятты қәлиплестириў, саламат шаңарақ пайда болыўы ушын барлық шөлкемлестириў-ҳуқықый шәраятларды жаратыў, шаңарақ мәнәўиятын жоқарылатыў тараўындағы реформаларды системалы басқышпа-басқыш әмелге асырыў стратегиясы белгилеп алынды.
Мәмлекетимизде шаңарақ институтын қорғайтуғын беккем ҳуқықый тийкар жаратылған. Шаңарақ мүнәсибетлерин беккемлеў, олардың турақлы орынланыўы ушын бир қатар нызам ҳүжжетлери қабыл етилген болып, олардың орынланыўы бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар жәмийетимиздиң раўажланыўы ҳәм шаңарақлардың еледе беккемлениўине хызмет етип келмекте.
Атап өткенде, Бас нызамымыз-Конституцияда, Шаңарақ кодекси ҳәм жүзден аслам нызамлар ҳәм норматив ҳүжжетлерде шаңарақ мәпи, аналық ҳәм балалықты социаллық жақтан қорғаў тийкарғы ўазыйпа етип белгиленген. Сондай ақ, мәмлекетимизде 1998-жылы Шаңарақ, 2012-жыл Беккем шаңарақ жылы деп аталып, арнаўлы бағдарлама шеңберинде көплеген жумыслар әмелге асырылды.
Өзбекстан “Миллий тикланиш” демократиялық партиясы бағдарламада ўазыйпаларының бири- шаңарақларға тән әдеп-икрамлықты беккемлеў ҳәм керисинше миллий менталитетимизге улыума жат болған ҳәр түрли кери тәсирлерге қарсы турыўда шаңарақтың ролин күшейтиў, шаңарақтың руўхый-ҳуқықый машқалаларын шешиў, медициналық саўатлылығы ҳәм мәдениятын арттырыў, турақлы турмыс тәризи, репродуктив саламатлыққа қаратылған тәрбиялық жумысларды жеделлестириў болып табылады.
Конференция даўамында мине усындай мәселелер менен бир қатарда бүгинги күнде шаңарақлардағы ажырасыўлар, ерте неке қурыў ҳәм шаңарақта перзент тәрбиясы мәселеси ҳәм бул бағдарда пайда болып атырған машқалалар да додаланды. Сондай ақ, ҳаял-қызлар арасындағы ҳуқықбузарлық ҳәм жынаятшылық, ишиўшилик әдетлери, оларды жәмийетке қайтарыў сыяқлы машқалалар да пикирлесиў объектине айланды.
Жуўмақлап айтқанда, шаңарақларымызда саламат орталық хүким сүрсе, перзентлеримиз наўқыран болып кәмалға келеди. Пуқаралары наўқыран жәмийет болса раўажаланып бара береди.
Илаж даўамында шаңарақлардың беккемлигин тәмийинлеўде тийисли тараўлар, шөлкемлер менен бирге ислесиўди жолға қойыў өз-ара келисип алынды. Конференцияда Өзбекстан “Миллий тикланиш” демократиялық партиясынан сайланған Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кенеси, Халық депутатлары қала ҳәм районлық Кенеси депутатлары, партия қәнигелери ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Ҳаял-қызлар кенеси ағзалары ҳәм де студент жаслар қатнасты.
Конференция пикир-усыныслар менен даўам етти. Қатнасыўшылар өзлерин қызықтырған барлық сораўларға жуўаплар алды.
Көрилди: 135

Сондай-ақ:

О.Уснатдинов Нөкис районы ҳәкими лаўазымына тайынланды

О.Уснатдинов Нөкис районы ҳәкими лаўазымына тайынланды

30-апрель күни халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң гезексиз бесинши сессиясы болып өтти. Сессияның күн тəртибинде шөлкемлестириў мәселеси көрип
Улыўма аўқатланыў орынлары жумыслары ўақтынша тоқтатылды

Улыўма аўқатланыў орынлары жумыслары ўақтынша тоқтатылды

Елимизге коронавирус пандемиясының кирип келиўи себепли барлық орынларда карантин ҳалаты енгизилди. Атап айтқанда, Өзбекстан Республикасы Министрлер
«Жаслар шахмат тахтасы» дәстүрий спорт жарысының Қарақалпақстан Республикал ...

«Жаслар шахмат тахтасы» дәстүрий спорт жарысының Қарақалпақстан Республикал ...

Өзбекстан жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси тәрепинен усы жылдың 28-февраль күни «Жаслар шахмат тахтасы» дәстүрий спорт жарысының
Сахнада белсенди қызлар…

Сахнада белсенди қызлар…

Бүгинги күнде жәмийетимизде хаял-қызлардың орны айрықша. Ҳәр бир тараўда ҳаял-қызларымыз аянбай хызмет етьип, өз белсендилигин көрсетпекте. Мине усындай ҳар
КӨП ИЗЛЕНИЎГЕ, ЕРКИН ДӨРЕТИЎШИЛИККЕ  ҮНДЕЙДИ

КӨП ИЗЛЕНИЎГЕ, ЕРКИН ДӨРЕТИЎШИЛИККЕ ҮНДЕЙДИ

Журтбасшымыз Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатында ҳәр бир тараўда алып барылған илажлар, ерисилген нәтийжелер, пайда болған машқалаларды атап өтиў менен бирге
Социаллық тармақларда
facebook telegram

ВХОД НА САЙТ