Информациялық-жәмийетлик сайт


Қадағалаў касса бағдарламасы жаңа тәртипке өтеди

14 фев 2020
Қадағалаў касса бағдарламасы жаңа тәртипке өтедиӨзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Онлайн қадағалаў-касса машиналары ҳәм виртуал касса системасының қолланылыўын тәмийинлеў илажлары ҳақкында»ғы қарары қабыл етилди.
Ҳүжжет «Саўда ҳәм хызмет көрсетиў тараўындағы есап-китаплар системасына заманагөй мәлимлеме технологияларын енгизиў ҳәм усы тараўда жәмийетшилик қадағалаўын күшейтиў идажлары ҳаққында»ғы Президент Пәрманының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде қабыл етилген.
Қарар менен есап-китаплардын анықлығын және де арттырыў, нақ пулдың жасырын айланысын қысқартыў арқалы бюджет дәраматларына қосымша дереклерди қаратыўға хызмет етиўши жаңа, заманагөй автоматластырылған система жаратыў көзде тутылмакта.
Онлайн қадағалаў-касса машиналары (ҚКМ) ҳәм виртуал кассаны қолланыў системасы саўда ҳәм хызмет көрсетиў тараўын және де еркинлестириў, есап-китаплар системасына заманагөй мәлимлеме технологияларын кең түрде әмелге енгизиў ушын қолайлы шараятларды жаратыў, бул тараўдағы пул айланысы үстинен жәмийетшилик қадағалаўды орнатыўға жәрдем береди.
Қандай абзал тәреплери бар?
*2021-жыл 1-январьға шекем исбилерменлик субъектлерине ҳәр бир онлайн қадағалаў-касса машиналарын сатып алыў, орнатыў менен байланыслы қәрежетлер суммаларын (базалық есаплаўдың 10 есесинен аспаған муғдарда) кейинги салық төлеми есабынан кемейтиў ҳуқықы бериледи.
*исбилерменлик субъектлерине виртуал касса бағдарламалық өнимниң базалық бөлеги Мәмлекетлик салық комитети тәрепиенен бийпул бериледи.
*онлайн қадағалаў-касса машиналары яки виртуал кассадан пайдаланғанда исбилерменлик субъектлеринен фискал ядлы қадағалаў-касса машиналарын ислетиў миннетлемеси бийкар етиледи.
*күнлик орташа нақ пул түсими муғдарына қарамастан, нақ пулды банк кассаларына инкассация хызметлери арқалы өзлери белгиленген дәўирлерде ямаса ғәрезсиз рәўиште тапсырыў ҳуқықына ийе болады.
*кассир-операцияшы тәрепинен қадағалаў-касса дәптерин жүргизиў бийкар етиледи.
*жумыс күни ақырында ҳәр бир қадағалаў-касса машинасы бойынша күнлик есабатын (z-отчёт) шығарып алыў шәрт болмайды.
*реализация етилген товарлардың (хызметлердиң) есап-китаплары ҳақкындағы мағлыўматларды электрон тәризде көриў имканияты жаратылады.
Қалай алынады?
Исбилерменлик субъектлерине Өзбекстан Республикасы аймағында тек мәмлекетлик реестрге киргизилген онлайн қадағалаў-касса машиналары ҳәм виртуал кассадан пайдаланыўға рухсат бериледи.
Исбилерменлик субъектлериниң мәмлекетлик ресстрине киргизилген қәлеген түрдеги онлайн қадағалаў-касса машинасы ямаса виртуал кассаларды ғәрезсиз сатып алыў ҳәм қәлеген техникалық хызмет көрсетиў орайлары арқалы дизимнен өткериў мүмкин.
Онлайн қадағалаў-касса машинасы ямаса виртуал кассаларды дизимге алыў ушын арза, турақлы саўда (хызмет көрсетиў) шақапшасы бар екенлигин тастыйықлайтуғын ҳүжжет нусқасы, шақапша мәнзилиниң картадағы координатасы ҳаққындағы мағлыўматлар усынылыўы лазым.
Ҳәрдайым онлайн
Исбилерменлик субъектлери дизимнен өткен онлайн қадағалаў-касса машиналары ямаса виртуал кассалар арқалы халық пенен пуллы есап-китапларды әмелге асырыў процесинде, оларға чеклердиң берилиўин, сондай-ақ, онлайн қадағалаў-касса машинасы яки виртуал кассалардың даўамлы ислеўи ушын интернет тармағы менен тәмийинлеўи зәрүр. Интернет тармағында үзилис гүзетилсе де 24 саат даўамында онлайн режиминде ислейди.
Исбилерменлик субъектлерин фискал модул менен тәмийинлеў хәм оператор тәрепинен көрсетилетуғын хызметлер ушын жылына бир мәрте базалық есаплаў муғдарының бир есеси есабында Мәмлекетлик салық комитети жанындағы «Жаңа технологиялар» илимий-мәлимлеме орайына төлем әмелге асырылады.
Жаңа система қашаннан әмелиятқа киргизиледи, деген сораў туўылыўы тәбийғый.
Алкоголь ҳәм темеки өнимлери, дәри-дәрмақ, бензин, дизель ҳәм газ жанылғысы саўдасы менен шуғылланыўшы исбилерменлик субъектлери 2020-жыл 1-январьдан, өткен жыл жуўмақлары бойынша жыллық түсими 5 миллиард сумнан асқан ямаса жыл даўамында усы шегаралық муғдарға жеткен исбилерменлик субъектлери 2021-жыл 1-январьдан жана түрдеги касса аппаратларынан пайдаланыўды баслайды.
Қалған бәрше исбилерменлик субъектлери 2022-жыл 1-январьдан онлайн қадағалаў-касса машинасы ямаса виртуал касса менен тәмийинленеди.
Қарақалпақстан Республикасы Мәмлекетлик салық басқармасы Мәлимлеме хызмети
Көрилди: 341

Сондай-ақ:

Сахнада белсенди қызлар…

Сахнада белсенди қызлар…

Бүгинги күнде жәмийетимизде хаял-қызлардың орны айрықша. Ҳәр бир тараўда ҳаял-қызларымыз аянбай хызмет етьип, өз белсендилигин көрсетпекте. Мине усындай ҳар
ДӘРИНИҢ ҚУТЫСЫ НЕГЕ КЕРЕК?

ДӘРИНИҢ ҚУТЫСЫ НЕГЕ КЕРЕК?

Ҳәмиледарлық дәўиримде азмаз наўқасланып, емлеўханаға жатыўыма туўра келди. Көпшилик болажақ аналар сыяқлы мен де республикалық туўыў үйиниң патология
Мен сүйген көрсетиу.

Мен сүйген көрсетиу.

Қосық - кеуиллерге кирип барып, нәзик сезимлерди тилге киритиуши сыйқырлы күшке ийе. Шайырдың ишки кеширмелери, нәзик сезимлери сәулеленген бул қосықлар
КӨП ИЗЛЕНИЎГЕ, ЕРКИН ДӨРЕТИЎШИЛИККЕ  ҮНДЕЙДИ

КӨП ИЗЛЕНИЎГЕ, ЕРКИН ДӨРЕТИЎШИЛИККЕ ҮНДЕЙДИ

Журтбасшымыз Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатында ҳәр бир тараўда алып барылған илажлар, ерисилген нәтийжелер, пайда болған машқалаларды атап өтиў менен бирге
САНЛЫ ЭКОНОМИКА ҲӘМ САЛЫҚ ТАРАЎЫ

САНЛЫ ЭКОНОМИКА ҲӘМ САЛЫҚ ТАРАЎЫ

Хабарыңыз бар, мәмлекетимиз Президенти Шавкат Мирзиёевтиң Олий Мажлис палаталарына жоллаған Мүрәжатында «2020-жыл – Илим-мәрипат ҳәм санлы экономиканы
Социаллық тармақларда
facebook telegram

ВХОД НА САЙТ