Информациялық-жәмийетлик сайт


Питкериў сөзи

25 мая 2020
Питкериў сөзи
Жүриң устаз изиңизге ерейин,
Билим сырын гүллер киби терейин.
Питкериўден алдын ана мектепти,
Кеўилимнен гүллер терип берейин.

Баслаң устаз нурлы билим бағына,
Мийнетим шығарсын мени хағына.
Арадан жыл өтер, алыста жүрип,
Келемен әлбетте сизди сағына.

Рахметлер айтайын бәршеси ушын,
Жумсадыңыз бизге саў тәнниң күшин.
Оқыўшыңыз жеңислерге ерисип,
Аралап шаршамаң бағлардың ишин.

Тәрийплеўге сөзим жетпес сизлерди,
Билим берип, өсирдиңиз бизлерди.
Ана мектеп сенде шадлы жуўырған,
Сағынаман сол балалық излерди.

Гулчехра Айтмуратова

Шымбай районы 22-санлы мектептиң 11-класс оқыўшысы
Көрилди: 148

Сондай-ақ:

Соңғы қоңыраў

Соңғы қоңыраў

Жас жүреклер сүйип тыңлар бәрҳама, Дүньяда теңи жоқ әдиўли нама, Ҳаўазың жанымда жаңлап бийбаҳа, Ағла тилек айттың, соңғы қоңыраў! Сан мың кеўил артар саған
Елимиз жасларын билимли етиў жолында

Елимиз жасларын билимли етиў жолында

Хабарыңыз бар, елимизде карантин жәрияланған. Көпшилик мекемелерде жумыслар тоқтатылып, аралықтан ислеўге өтти. Әсиресе билимлендириў тараўында бул жағдай
Жақсы жаңалық

Жақсы жаңалық

Шымбай районы ҳәкимлигиниң Мәлимлеме хызметиниң хабар бериўинше, Шымбай районлық Халық билимлендириӯ бөлимине қараслы 10-санлы улыӯма билим бериӯ мектебиниң
Ашық сабақ гүллер байрамына уласты

Ашық сабақ гүллер байрамына уласты

11-март күни Пайтахтымыздағы 32-санлы улыўма билим бериў мектебинде Биология пән айлығына арналған семинар өткерилди. Семинарда үлгили ашық сабақ
12-мектепте химия, физика ҳәм биология нәп айлығы өткерилди

12-мектепте химия, физика ҳәм биология нәп айлығы өткерилди

Нөкис районы ХББ не қараслы 12-санлы мектепте 4-март күни тәбийғый пәнлер метод бирлеспеси химия, физика ҳәм биология пән айлығы шөлкемлестирилди. Пән
Социаллық тармақларда
facebook telegram

ВХОД НА САЙТ