Информациялық-жәмийетлик сайт


Соңғы қоңыраў

25 мая 2020
Соңғы қоңыраў
Жас жүреклер сүйип тыңлар бәрҳама,
Дүньяда теңи жоқ әдиўли нама,
Ҳаўазың жанымда жаңлап бийбаҳа,
Ағла тилек айттың, соңғы қоңыраў!

Сан мың кеўил артар саған салмағын,
Мүмкин бе бәрин көтере алмағың,
Ҳадал хызмет етип ҳарып-талмадың,
Қағылдың арзыў болып, соңғы қоңыраў!

Устаз бенен бирге ҳақ жол тиледиң,
Жетилген жаслардың тутып билегин,
Алдын бизди шарлап қағылар едиң,
Енди гүзетип салдың соңғы қоңыраў!

Ул-қызлардың пәк нийетин тыңладың,
Хошласыўдың қыйынлығын аңладың,
Кеўиллерде өмир бойы жаңладың,
Әжайып симфония соңғы қоңыраў!

Сен арқалы мектеп қәдирин сездим,
Көзден бир-бир ушты балалық гезим,
Өшпес жүрегимде қалдырған изиң,
Есейттың бир демде, соңғы қоңыраў!

Сен қағылсаң, таң гүлиндей жайнаған
Көплер туңғыш муҳаббатын қыймаған,
Қәдирдан соқпақларға қарап тоймаған,
Толғандың биз бенен, соңғы қоңыраў!

Көрсетип жасларға ығбал мәнзилин,
Тыянақлы етип үйреттиң билим,
Бердим ҳүрметиңе кеўлимниң гүлин,
Шадлығыма шерик соңғы қоңыраў!

Автор: Бахытлы Сарыбаев
Көрилди: 136

Сондай-ақ:

КОРОНАВИРУСТЫҢ ХАЛЫҚҚА ПАЙДАСЫ

КОРОНАВИРУСТЫҢ ХАЛЫҚҚА ПАЙДАСЫ

Коронавирусының елимизге кирип келиўи санлы экономиканың тез пәт пенен раўажланыўына түртки болды. Президентимиз тәрепинен 2020-жылға «Илим-мәрипат ҳәм санлы
Депутат өз сайлаўшылары арасында

Депутат өз сайлаўшылары арасында

Депутат өзи ким? Әлбетте ҳәммемизге мәлим халық ўәкили. Халықтың машқалаларын өз ўақтында үйренип, олардың шешим жолларын тек жаңа нызамлардың қабыл
КРЕДИТТИ РӘСМИЙЛЕСТИРИЎ ПРОЦЕСИНДЕ  БАНКТИҢ  ЖУЎАПКЕРШИЛИГИ КЕҢЕЙТТИРИЛДИ

КРЕДИТТИ РӘСМИЙЛЕСТИРИЎ ПРОЦЕСИНДЕ БАНКТИҢ ЖУЎАПКЕРШИЛИГИ КЕҢЕЙТТИРИЛДИ

Ҳәзирги ўақытта көпшиликти қызықтыратуғын әҳмийетли мәселелердиң бири банк хызмети менен байланыслы болмақта. Жасырарлығы жоқ соңғы ўақытлары заманласларымыз
«Қарақалпақавтотех» «O’zLiDeP кубоги» жеңимпазы болды

«Қарақалпақавтотех» «O’zLiDeP кубоги» жеңимпазы болды

Президентимиз тәрепинен алға қойылған бес басламаның екинши басламасы бойынша O’zLiDeP Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң «Жаслар қанаты» тәрепинен партия
ДӘРИНИҢ ҚУТЫСЫ НЕГЕ КЕРЕК?

ДӘРИНИҢ ҚУТЫСЫ НЕГЕ КЕРЕК?

Ҳәмиледарлық дәўиримде азмаз наўқасланып, емлеўханаға жатыўыма туўра келди. Көпшилик болажақ аналар сыяқлы мен де республикалық туўыў үйиниң патология
Социаллық тармақларда
facebook telegram

ВХОД НА САЙТ